Nowości
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
Opowieści starych drzew Cz 1
 
Modernizm i PRL
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socjalizm twórz wspólnotę twórz! polski plakat socrealistyczny 1949 1955 Muzeum im Stanisława Fischera w Bochni 27 10 2011 15 01 2012 r
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece