New items
Textus pictura musica średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
Ponad przestrzeniami ludzie TOPR w stulecie
Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie raport
Kopalnia Soli Bochnia najstarsza kopalnia soli kamiennej w Polsce 1248 Bochnia Salt Mine the oldest salt mine in Poland
Sowiety na ławie oskarżonych polskie uczestnictwo w propagandowej zimnej wojnie we Francji w latach 1947 1952
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Dimitri Ermakov photographer and collector
Gruzinskaa numizmatika
Niko Pirosmanashvili State Museum
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
 
Modernizm i PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954