New items
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Hantai Klee and other abstractions
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
Ochrona zabytków historia doktryny systemy prawne
 
Modernizm i PRL
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Socrealizmy i modernizacje
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Życie codzienne w PRL
 
Most often loaned books in the library