New items
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
Hantai Klee and other abstractions
Wanda Czełkowska art is not rest
Florencja od Dantego do Galileusza
 
Modernizm i PRL
Moda w rytmie epoki
Socrealizm w malarstwie polskim
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
 
Most often loaned books in the library