New items
Słowo architekta opowieści o architekturze Polski Ludowej
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Bardzo nam się podoba współczesna sztuka pytania
Magdalena Abakanowicz
Lines from East Asia Japanese and Chinese art on paper
 
Modernizm i PRL
Olbrzymki kobiety i socrealizm
W powojennej Polsce 1945 1948
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Modny PRL
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
 
Most often loaned books in the library