Nowości
Krakowski Kazimierz książka do pisania
Beksiński rzeźby
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
Złoty wiek Królestwa Węgier czasy Macieja Korwina A Magyar Kiralysag aranykora Corvin Matyas uralkodasa
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Historia Gruzji
Kunstschatze Georgiens
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Barbara Hoff
Od modernizmu do metaświata
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece