New items
Ikonografia mangi wpływ tradycji rodzimej i zachodnich twórców na wybranych japońskich artystów mangowych
Kraków wczoraj i przedwczoraj
Fashion draping techniques Vol 1 dresses collars drapes knots volumes sleeves
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Moda Polska Warszawa
 
Most often loaned books in the library