New items
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
Spotkanie przy stole Barbara Maria Woźniak A meeting at the table
Gabinety i ogrody polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 2
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
 
Modernizm i PRL
Barbara Hoff
Od modernizmu do metaświata
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Socrealizmy i modernizacje
Socrealizm w malarstwie polskim