Nowości
Handbook of natural fibres Vol 2
Jak kwitnące drzewo Florencja średniowieczna i renesansowa
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
Gesichter auf Glas fruhe Sudsee Fotografien aus dem Museum Godeffroy
 
Modernizm i PRL
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Dizajn tamtych czasów
Socrealizmy i modernizacje
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku