New items
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 1
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Złoty wiek Królestwa Węgier czasy Macieja Korwina A Magyar Kiralysag aranykora Corvin Matyas uralkodasa
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
Gulacsy the prince of Na'Conxypan
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Życie codzienne w PRL
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library