Nowości
Znajoma ze starszego Rynku Kleparskiego
Dziedzictwo kulturowe Ziemi Strzyżowskiej od izby pamięci do muzeum w Strzyżowie
Gebet der Tat die fruhe Genrekunst und die Frommigkeit
Krzysztof Gliszczyński i Tadeusz Gustaw Wiktor barwa i farba Krzysztof Gliszczyński and Tadeusz Gustaw Wiktor colour and paint
Modern architecture a critical history
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Polscy malarze w Gruzji wystawa Tbilisi listopad 2001 Polish painters in Georgia exhibition November 2001
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Podróż na Wschód The journey to the East
Georgian clothing XVI XVIII cc
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL u
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece