Nowości
Radykalne projekty florenckiej grupy UFO w kontekście semiologii Umberta Eco
Leonardo da Vinci Lady with an ermine treasures from the Princes Czartoryski Museum exhibition organized by the Princes Czartoryski Foundation at the National Museum in Cracow coordinated by Brain Trust Inc
Textus pictura musica średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
Poselstwo RP w Bernie przemilczana historia
Golden fleece art of Gera Izolda Melikishvili Tsitsino Mumladze Maia Nagladze David Okujava Ketevorgia
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Dimitri Ermakov photographer and collector
King Erekle
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
Lado Gudiasvili kiallitasa Magyar Nemzeti Galeria 1978 majus 4 junius 4
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
 
Modernizm i PRL
Od modernizmu do metaświata
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
W powojennej Polsce 1945 1948
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece