New items
Dwudziestolecie oblicza nowoczesności konferencja Muzeum Historii Polski Warszawa 18 19 listopada 2008 r
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Spotkanie przy stole Barbara Maria Woźniak A meeting at the table
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL u
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
 
Most often loaned books in the library