New items
Skarbiec rozmaitych scjencji historia Rzeczypospolitej w sylwie z 1759 roku
Musei e Collezioni nella Provincia di Udine percorsi di storia e arte Museums and collections in the Udine Province itineraries of history and art
Detal architektoniczny kościoła Mariackiego w Gdańsku katalog i zarys problematyki Architectural detail in St Mary's church in Gdańsk catalogue & outline of issues
Z Warszawy do Europy dzieje czterech pokoleń Jastrzębowskich
Krytyczne studia nad dziedzictwem pojęcia metody teorie i perspektywy
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
Golden fleece art of Gera Izolda Melikishvili Tsitsino Mumladze Maia Nagladze David Okujava Ketevorgia
Polscy artyści w Gruzji Polish artists in Georgia
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
 
Modernizm i PRL
Dizajn tamtych czasów
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Moda Polska Warszawa
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Most often loaned books in the library