New items
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno
Pejzaże na porcelanie inspiracje malarskie z Bellottem w tle
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
Handbook of natural fibres Vol 2
Jak kwitnące drzewo Florencja średniowieczna i renesansowa
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Modny PRL
Socrealizmy i modernizacje
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
 
Most often loaned books in the library