Nowości
Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie raport
Kordziki Wojska Polskiego 1918 1939
Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje
Życie codzienne kobiet w 20 leciu międzywojennym na łamach Tygodnika Ilustrowanego informator
Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury w Hiszpanii studium prawnoporównawcze
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Polscy artyści w Gruzji Polish artists in Georgia
Stano Gai Bronisława Wilimowska malarstwo Warszawa CBWA Zachęta 17 II 9 III 1975
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Borys Romanowski Stare Tbilisi
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Od modernizmu do metaświata
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Socrealizmy i modernizacje
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece