New items
Valencia a feast for the senses
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Listy do Anny Z 3
Ofenkachel kafel do pieca 1 marca 22 maja 2022 Muzeum Dialogu Kultur Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
 
Modernizm i PRL
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1
Moda w rytmie epoki
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
W powojennej Polsce 1945 1948