Nowości
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno
Ukraina wyrwać się z przeszłości
Gulacsy the prince of Na'Conxypan
Arkadia
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Życie codzienne w PRL
Socrealizmy i modernizacje
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece