Nowości
Złoty wiek Królestwa Węgier czasy Macieja Korwina A Magyar Kiralysag aranykora Corvin Matyas uralkodasa
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
Nieodzowność konserwatyzmu pisma wybrane
Ochrona zabytków historia doktryny systemy prawne
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Socrealizm w malarstwie polskim
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece