New items
Ikonografia mangi wpływ tradycji rodzimej i zachodnich twórców na wybranych japońskich artystów mangowych
Gabinety i ogrody polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
Ofenkachel kafel do pieca 1 marca 22 maja 2022 Muzeum Dialogu Kultur Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
Gesichter auf Glas fruhe Sudsee Fotografien aus dem Museum Godeffroy
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
 
Modernizm i PRL
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Moda Polska Warszawa
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Życie codzienne w PRL
 
Most often loaned books in the library