New items
new role for museum educators purpose approach and mindset
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
Prof Filutek 1985 2003
Spotkanie przy stole Barbara Maria Woźniak A meeting at the table
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Barbara Hoff
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
 
Most often loaned books in the library