New items
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
Dwurnik robotnik sztuki
Prasa we Lwowie w latach 1918 1945
Turner malarz żywiołów Turner and the elements
Towards the Bauhaus
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Borys Romanowski Stare Tbilisi
Niko Pirosmani
Polscy artyści w Gruzji Polish artists in Georgia
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
 
Modernizm i PRL
Od modernizmu do metaświata
Dizajn tamtych czasów
Życie codzienne w PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library