Nowości
Gesichter auf Glas fruhe Sudsee Fotografien aus dem Museum Godeffroy
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
Bardzo nam się podoba współczesna sztuka pytania
 
Modernizm i PRL
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece