Nowości
Marian Lalewicz architekt petersbursko warszawski
Polonia Lithuania et Ucraina mapy z kolekcji dr Tomasza Niewodniczańskiego katalog wystawy
fruhe Backsteinbau zwischen Ostsee und Alpen
Waleczny narodzie! Przestrzegam użytkuj z czasu Stanisław Staszic w epoce wielkiej zmiany na przełomie XVIII i XIX wieku Brave nation! I warn you make best use of your time Stanisław Staszic in era of great change on brink of 18th and 19th centuries
Tissus coptes Vol 1
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Borys Romanowski Stare Tbilisi
Zygmunt Waliszewski
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
 
Modernizm i PRL
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi