New items
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
Ofenkachel kafel do pieca 1 marca 22 maja 2022 Muzeum Dialogu Kultur Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Sztuka polska 7
Arkadia przewodnik po wystawie Arcadia exhibition guidebook
 
Modernizm i PRL
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
W powojennej Polsce 1945 1948
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
 
Most often loaned books in the library