Nowości
Kenya Hara japońskie projektowanie graficzne Laureat Nagrody im Jana Lenicy 2020 graphic design from Japan Laureate of the Jan Lenica Award 2020
Obecność Witkacego szkice i materiały do dziejów recepcji
Lwów życie codzienne i niecodzienne XIX i XX wieku
museum as experience an email odyssey through artists' and collectors' museums
Anna Rodzińska Iwiańska
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Podróż na Wschód The journey to the East
Lado Gudiasvili kiallitasa Magyar Nemzeti Galeria 1978 majus 4 junius 4
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
Zygmunt Waliszewski
Katalog sasanidskih monet Gruzii
 
Modernizm i PRL
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Od modernizmu do metaświata
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece