Nowości
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 1
Francuska 12 kalendarium działalności Domu Oświatowego na łamach Polonii i Polski Zachodniej 11 listopada 1934 1 września 1939 roku
Hasior poetyckość rzeczy
Jak kwitnące drzewo Florencja średniowieczna i renesansowa
Beksiński rzeźby
 
Modernizm i PRL
Moda Polska Warszawa
Dizajn tamtych czasów
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959