Nowości
Motywy Krakowa z lat 1930 1975 Witolda Chomicza malarstwo grafika rysunek architektura panoramy plakaty Muzeum Historyczne m Krakowa luty marzec 1975
Jak kwitnące drzewo Florencja średniowieczna i renesansowa
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
Analytical chemistry for the study of paintings and the detection of forgeries
DOFA Dolnośląski Festiwal Architektury 30 09 07 10 wystawy konkursowe wystawy problemowe otwarte miasto projekcje konfrontacje przestrzeń publikacje
 
Modernizm i PRL
Barbara Hoff
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Socrealizmy i modernizacje
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece