New items
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Ikonografia mangi wpływ tradycji rodzimej i zachodnich twórców na wybranych japońskich artystów mangowych
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
 
Modernizm i PRL
Od modernizmu do metaświata
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Dizajn tamtych czasów
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
 
Most often loaned books in the library