New items
Taka jest nasza historia 160 lat Muzeum Narodowego w Warszawie
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Polityka publiczna wobec zabytków nieruchomych w Polsce doświadczenia reguły model
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Dizajn tamtych czasów
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Życie codzienne w PRL
 
Most often loaned books in the library