New items
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
Beksiński rzeźby
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
 
Modernizm i PRL
Moda Polska Warszawa
Dizajn tamtych czasów
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
 
Most often loaned books in the library