New items
Prof Filutek 1948 1966
Kraków wczoraj i przedwczoraj
practical guide to costume mounting
Nieodzowność konserwatyzmu pisma wybrane
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
 
Modernizm i PRL
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Życie codzienne w PRL
Barbara Hoff
Od modernizmu do metaświata
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
 
Most often loaned books in the library