Nowości
Sveriges lansmuseer The regional museums of Sweden
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
Ikonografia mangi wpływ tradycji rodzimej i zachodnich twórców na wybranych japońskich artystów mangowych
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha bliżej niż myślisz
Ofenkachel kafel do pieca 1 marca 22 maja 2022 Muzeum Dialogu Kultur Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece