Nowości
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
Opowieści starych drzew Cz 1
DOFA Dolnośląski Festiwal Architektury 30 09 07 10 wystawy konkursowe wystawy problemowe otwarte miasto projekcje konfrontacje przestrzeń publikacje
Pejzaże na porcelanie inspiracje malarskie z Bellottem w tle
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece