New items
Beksiński rzeźby
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
Pejzaże na porcelanie inspiracje malarskie z Bellottem w tle
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Ikonografia mangi wpływ tradycji rodzimej i zachodnich twórców na wybranych japońskich artystów mangowych
 
Modernizm i PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
 
Most often loaned books in the library