Nowości
Kenya Hara japońskie projektowanie graficzne Laureat Nagrody im Jana Lenicy 2020 graphic design from Japan Laureate of the Jan Lenica Award 2020
Zatem Najświętsza Maria Panna musi oglądać swoją sprofanowaną siedzibę Malbork między polityką a sacrum 1772 1856 T 2
Na Kazimierzu i Żydzi Krakowa międzywojennego kalendarium
Biografie nie autoryzowane Biographies un authorized
Niech szyją! współczesna polska rzeźba uszyta Let them weave! contemporary polish sewn sculpture
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
cultural heritage of Georgia 2016 2017
Podróż na Wschód The journey to the East
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
Zygmunt Waliszewski
Borys Romanowski Stare Tbilisi
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece