Nowości
500 lat dzwonu Zygmunta
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
 
Modernizm i PRL
Socrealizmy i modernizacje
Emilia meble muzeum modernizm
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie