New items
Secesja w Poznaniu
Sztuka po roku 1900 modernizm antymodernizm postmodernizm
Leonardo da Vinci Lady with an ermine treasures from the Princes Czartoryski Museum exhibition organized by the Princes Czartoryski Foundation at the National Museum in Cracow coordinated by Brain Trust Inc
Aktualne wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Niech szyją! współczesna polska rzeźba uszyta Let them weave! contemporary polish sewn sculpture
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Merab Abramishvili
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Zygmunt Waliszewski
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Kunstschatze Georgiens
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Modny PRL
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library