Nowości
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Sztuka polska 7
Gesichter auf Glas fruhe Sudsee Fotografien aus dem Museum Godeffroy
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
W powojennej Polsce 1945 1948
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954