New items
Aktualne wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Sławę nam znaczono stworzyć katalog wystawy
Kopalnia Soli Bochnia najstarsza kopalnia soli kamiennej w Polsce 1248 Bochnia Salt Mine the oldest salt mine in Poland
Władysław Turowski Leć piosenko!
Aus dem Schatten Kunstlerinnen vom 16 bis zum 18 Jahrhundert
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Polscy artyści w Gruzji Polish artists in Georgia
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
Merab Abramishvili
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
 
Most often loaned books in the library