New items
Tadeusz Kurek polscy lekarze w świecie informator wystawy
Polskie oblicze dzisiejszego Chrystusa twórczość rzeźbiarska Antoniego Rząsy
Radykalne projekty florenckiej grupy UFO w kontekście semiologii Umberta Eco
Biografie nie autoryzowane Biographies un authorized
Poselstwo RP w Bernie przemilczana historia
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
Borys Romanowski Stare Tbilisi
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Henryk Hryniewski
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
 
Modernizm i PRL
Barbara Hoff
Moda Polska Warszawa
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Od modernizmu do metaświata