Nowości
Listy do Anny Z 3
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Hantai Klee and other abstractions
Złoty wiek Królestwa Węgier czasy Macieja Korwina A Magyar Kiralysag aranykora Corvin Matyas uralkodasa
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Dizajn tamtych czasów
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece