Nowości
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
Sztuka nowożytna i nowoczesna
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
Ochrona zabytków historia doktryny systemy prawne
Gulacsy the prince of Na'Conxypan
 
Modernizm i PRL
Życie codzienne w PRL
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece