New items
Ikonografia mangi wpływ tradycji rodzimej i zachodnich twórców na wybranych japońskich artystów mangowych
Bardzo nam się podoba współczesna sztuka pytania
Prof Filutek 1985 2003
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
new role for museum educators purpose approach and mindset
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku