Nowości
Pejzaże na porcelanie inspiracje malarskie z Bellottem w tle
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Kobierce i tkaniny kaukaskie katalog zbiorów
 
Modernizm i PRL
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Od modernizmu do metaświata
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989