New items
Hugo van der Goes between pain and bliss
Od Horodła do Horodła 1413 2013 unia horodelska dzieje i pamięć wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski Muzeum Zamojskie w Zamościu 29 IX 31 IX 2013
Sztuka krakowska 1945 2000 T 2
Broń strzelecka powstania styczniowego w świetle interdyscyplinarnej analizy historycznej i archeologicznej
Radykalne projekty florenckiej grupy UFO w kontekście semiologii Umberta Eco
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Dimitri Ermakov photographer and collector
King Erekle
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
 
Modernizm i PRL
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Socrealizm w malarstwie polskim
 
Most often loaned books in the library