New items
collection of genre paintings Manners and customs of the Meiji era
Aktualne wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Materie i formy pojetyki szczegółowe sztuk głównych
Verdammte Lust Kirche Korper Lust 1
Textus pictura musica średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Henryk Hryniewski
Borys Romanowski Stare Tbilisi
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Stano Gai Bronisława Wilimowska malarstwo Warszawa CBWA Zachęta 17 II 9 III 1975
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
Socrealizmy i modernizacje
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Olbrzymki kobiety i socrealizm
 
Most often loaned books in the library