New items
new role for museum educators purpose approach and mindset
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
Listy do Anny Z 3
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
 
Modernizm i PRL
Socjalizm twórz wspólnotę twórz! polski plakat socrealistyczny 1949 1955 Muzeum im Stanisława Fischera w Bochni 27 10 2011 15 01 2012 r
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Barbara Hoff
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
 
Most often loaned books in the library