New items
Natura i sztuka
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Magdalena Abakanowicz
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Handbook of natural fibres Vol 2
 
Modernizm i PRL
Od modernizmu do metaświata
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
W powojennej Polsce 1945 1948
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizm w malarstwie polskim
 
Most often loaned books in the library