New items
Flemish masters from Van Eyck to Bruegel
Verdammte Lust Kirche Korper Lust 1
Dzieje kultury japońskiej
Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie raport
collection of genre paintings Manners and customs of the Meiji era
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Katalog sasanidskih monet Gruzii
Zygmunt Waliszewski
man in the panther skin heritage of manuscripts
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
King Erekle
 
Modernizm i PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Olbrzymki kobiety i socrealizm
W powojennej Polsce 1945 1948
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
 
Most often loaned books in the library